Beach-Wave-Sunset-NuanceJak surfovat na vlnách cyklů a rytmů v nás a kolem nás? Je jich tolik – životní, roční, menstuační, planetární, skupinové, vztahové, individuální… Pozoruji je, prožívám a učím se je využívat. Někdy je to divoká jízda, jindy poklidná plavba. Má vlastní energie proměnná v mnoha ohledech, tři z nich  vnímám jako základní:

 

1) Moje silná individuální energie je pulsující – někdy vypnutá, jindy zapnutá. Nemám nad tímto pulsem nejmenší kontrolu. Ve vypnuté fázi se zdá, že se nic nehýbe kupředu, provází ji pocit stagnace a melancholie. Dříve jsem se snažila tuto fázi vytěsnit aktivitou, čímž jsem jen ztrácela energii. Dnes ji přijímám jako možnost zcela vydechnout, nechat ten proces pracovat bez mého vědomí…střádat informace, energii, podněty. Když je jich dost, objeví se impuls a energie k uskutečňování.

2) Energie Solar Plexu a moje emocionální vlna přináší rozličná emocionální rozpoložení. Jednou nahoře, podruhé dole a mezi tím tisíce odstínů šedi. Přináší poznání, že jedna a tatáž skutečnost má mnoho podob, že pravdivý obraz se skládá v čase.

3) Menstruační cyklus, ve kterém se při první fázi objevuje velká chuť tvořit a začínat nové projekty. V druhé fázi se tato energie zklidňuje a zjemňuje, ve třetí prohlubuje. Před menstruací se s různou intenzitou objevuje moje stará známá Kálí, která s velkou razancí a silou odsekává vše, co není funkční. Někdy je až příliš radikální, ale díky tomu rozhýbe stojaté vody a uvolní prostor pro příchod nového – tolik potřebný pro první fázi.

Představím-li si tyto vlny jako obraz, udivuje mě, jak vlastně v tomto chaosu mohu existovat. Učím se pouštět kontrolu a jen brázdit vlny, které jdou někdy proti sobě, jindy se setkají v jednom bodě. Přidám-li k nim vědomí dalších cyklů a vln, obraz se roztříští do krůpějí nekonečného vlnobití.

Vlno-BYTÍ.

BÝT – JEN A PROSTĚ  BÝT – cyklická, pulsující, proměnná…. Prostě ŽIVÁ!

POZNÁMKA NA ZÁVĚR: toto je popis mých 3 hlavních toků energie, u každého se propisuje jinak…třeba zcela opačně, energií, kterou vyjadřuje kvalita „Hora-Budha“ (Stálost, klidné plynutí)