Jak plně vnímat svou vlastní energii a následovat ji? Jak se postavit k volbám, které mi přináší současná situace? Jak žít život skutečně podle sebe a nikoliv podle očekávání druhých? Jak projít krizí? Jaký je můj jedinečný přínos světu? Jak být více v rovnováze a souladu se sebou? Jak nastartovat změnu jídelníčku, změnu v sobě?  Jak mohu podnikat/pracovat/žít v souladu se svým jedinečným nastavením.

Tento pobyt se může uskutečnit v jedinečném prostředí místa zvaného Pustá Proseč v Podkrkonoší, případně jinde dle domluvy. V procesu propojuji svou vlastní zkušenost z osobně-pracovního restartu, praxi průvodkyně, koučky a Human Design – provázím vás s plným respektem, podporou… jsem vám zkrátka k dispozici se vším, co jsem a co jsem se dosud naučila.

Pokud si to nebudete přát jinak, pak bude program následující:

Při domluvení termínu probereme váš cíl a preference. Příjezd je možný den předem v odpoledních hodinách, abyste se zabydleli a znovu jsme měli možnost se dohodnout na záměru a „programu“. Ten může být v průběhu přizpůsobován vašim potřebám – cílem je to, abyste se plně naladili na svou jedinečnou energii a vnitřní autoritu, která vás dále povede.

1. až 3. den: ranní protažení těla, společná práce na Vašem záměru, čas pro integraci, oběd, odpolední práce, čas pro integraci a procházku, večeře, případně večerní práce (poslední den končíme po obědě).

Při pobytu Vás mohu též provázet detoxikací půstem nebo stravou. Vycházím ze své zkušenosti studia v Kanadě, kde jsem studovala holistickou výživu. Ačkoliv jsem poté dala přednost práci v jiném oboru, nyní se mi obě oblasti spojují a vyústily v tento program.

Hodnota pobytu: 3.750,-Kč pro jednu osobu na tři dny a tři noci, včetně ubytování a stravy (3.100 při dvou lidech, 2.800 při třech lidech). Více osob a dnů dle domluvy.

Co o tom řekli:

Martina Hodačová: „Tři dny na Proseči pro mě byly občerstvující oázou a důležitým výchozím bodem v řešení mé situace. Byly to tři dny, kdy o mě bylo postaráno a já jsem mohla být jen sama se sebou. A abych sama v sobě nezabloudila, byla tu Blanka jako vnímavá, citlivá průvodkyně. Umožnila mi vyslovit to, co ve mně někde uvnitř leželo, ale neměla jsem odvahu či nedokázala jsem to vytáhnout. Vyslovené, které jsem se zdráhala přiznat, pak ztratilo svoji sílu, naopak vyslovené, které vytrysklo z hloubi mých tužeb, na síle získalo. Díky společné práci s Human Designem jsem navíc získala docela konkrétní „mapu“ svých kvalit, o kterou se můžu opřít. Užila jsem si to, včetně – pro mě jako holku z města – dobrodružných přestávek typu sekání dříví. I tam jsem se o sobě hodně dozvěděla!“