Kdo jsem?

Jsem člověk, z masa a kostí… duše, které se na tento svět příliš nechtělo. Dítě, které bylo zavalené tím, jak vnímalo svět a které se rozhodlo vzdorovat a převzít kontrolu, aby v něm přežilo. Dívka, která se nechala vést životem a namísto studia a jasně dané kariéry volila zkušenosti ze zahranicí a cestu zkoumání. Žena – matka, která začala vnímat sebe sama a postupně odkládá vše, co v jejím životě již nemá místo a učí se žít sama sebe.

Jazykem světa práce koučka, lektorka, specialistka na slaďování soukromého a pracovního života, konzultantka, průvodkyně na cestě poznání, facilitátorka skupinové moudrosti. . V těchto rolích jsem pracovala s různými lidmi, na různých pozicích – od ředitelů až po nezaměstnané. Zajímá mě téma diverzity a dynamiky vztahů v pracovních týmech.

Jsem autorkou knihy „Čas pro změnu – k rovnováze práce a soukromí“,  spoluautorkou knihy „Jak sladit práci a rodinu… a nezapomenout na sebe“ a publikace „Podnikání očima žen“. V oblasti slaďování působím jako garantka projektů s touto tématikou. V oblasti vzdělávání dospělých působím od roku 2000.

Jazykem Human designu člověk, který

  • přináší změnu tím, že naslouchá všemu, co se děje kolem (i tomu, co není vidět).
  • skrze toto naslouchání vede, podporuje a posiluje ostatní na jejich cestě a je schopna přinášet praktická řešení
  • velmi citlivě vnímá to, jaké hodnoty-zákonitosti vedou jednotlivce i skupiny k lepší spolupráci a harmonii.
  • v sobě vyvažuje dvě základní kvality – jednu rychlou, která chce reagovat tady a teď a druhá, která potřebuje v čase cítit a pro kterou není dobré dělat rychlá rozhodnutí pod tlakem očekávání
  • do malých týmů skrze sebe přináší kapacitu, angažovanost a schopnost zavázat se cílům, schopnost plánovat do budoucna, nalézat kreativní řešení v přítomnosti a těžit ze skušeností minulosti.
  • do větších týmů inovaci a zaměření na vztahy.
  • v mnoha případech prochází zkušenostmi metodou pokus/omyl – učí se nejlépe chybami
  • dokazovat někomu své kvality, hodnotu a prosazovat silou svou vůli pro ni není funkční strategií
  • Potřebuje být sama sebou, často jít i proti proudu

Spolu s Cestou jedinečnosti jsem spolumajitelkou firmy Lidé a zdroje s.r.o


Blanka Junová

+420 775 892 649

cestajedinecnosti@gmail.com

Konzultace pro týmy, kurzy a facilitace dle dohody. 

Individuální konzultace probíhají většinou v Hradci Králové či on-line.

Adresa: Pavla Hanuše 300/1, Hradec Králové – Pražské Předměstí (10minut pěšky od nádraží)

GPS: 50.2082442N, 15.8131869E