Příběh z praxe: NEMOC JAKO MOŽNOST TRANSFORMACE

Sedíme spolu s klientem, který od dvou let řeší své zdraví. Se svou nemocí prošel všemi orgánovými systémy, nemocnicemi, léčiteli… a udělal kus práce. Nemoc se však vrací, tentokrát v jiné podobě. Vstupuje do dialogu s bytostí své nemocnosti. Po překonání mírné rezistence začíná… a zaznívá hlas vnitřního kritika:

„Moc a bezmoc.  Jsi srab! Musíš to dokázat! Měl ses naučit zdravému sebevědomí a namísto toho jsi vybudoval přebujelé ego! Pořád něco dokazuješ – kontroluješ a je ti to úplně k ničemu! „

Téma jeho posvátného zranění je v bráně 21 – téma kontroly. Značné množství energie padá do černé díry dokazování sobě i ostatním, že pro ostatní přinášíme něco hodnotného ze sebe a snahou se ujistit, že to všichni vidí. Kontrola je hluboce nevědomá a o to větší má sílu.

Pozornost přesunujeme do práce s mandalou Human Designu. V jeho designu je propsána velká životní síla, která je propojena s intuicí, silné téma osobní integrace a puzení k transformaci, tlak hlavy pochopit a logicky uchopit neuchopitelné. A také velká citlivost na emoce a na způsob, jakým se snažíme zajistit materiální stránku života. V této citlivosti jsme vždy zároveň nejvíce zranitelní, zde se tvoří ty nejsilnější kompenzační vzorce chování. Ve světě plném tlaku na naši jedinečnost je to způsob, jak v něm přežít. Protože nás ochránily, máme tendenci je používat znovu…a znovu…a znovu….až se stanou naší součástí natolik, že si je ani neuvědomujeme. Jenže…pak nám začnou život spíš komplikovat. I tyto komplikace patří k cestě naší duše, tvoří naši moudrost. A v každém životě přijde čas, kdy je dobré je opustit. A Human Design nám dává návod, jak to udělat.

Na zemi je mandala Human designu. Nejdříve mluvíme o Solar-Plexu souvisejícího s emocionálním prožíváním. Ve spojení s otevřeným centrem Ega a posvátným zranění vystupuje na povrch vzorec a spirála nemoci.  Na mandale se klient přesunuje do místa své síly, hluboce integrační a transformační kvality. Díváme se znovu na témata otevřenosti a na možnost je žít jinak. Jak energii vloženou do kontroly a dokazování využít pro svou kreativitu? Díváme se na potenciál darů a talentů a mluvíme o způsobu, jak je žít. Čistě, k jeho spokojenosti, pocitu vnitřní vyrovnanosti a plné síle.

Znovu se vracíme do práce se symbolem nemoci. Najednou tam není rezistence – nechuť. Cítím, jako kdyby se místnost naplnila láskou…jako kdyby mezi bytostí nemoci a klientem byl hluboký láskyplný vztah. Ptám se, zda ji může nechat jít, ale sama cítím, že to najednou je těžké – byli spolu tolik let, posunuli se o tak velký kus k uvědomění. Hledáme způsob, jak se to může stát či proměnit a zatím tomu necháváme čas….cesta se najde…řešení se objeví… jeho životní síla si ho přitáhne. Největší zranění a slabé místo v mapě se může začít transformovat v největší dar….chce to jen úctu a čas.

Phoenix_Bird