Všechna témata jsou prakticky zaměřena a vedena koučovacím způsobem skrze prožitek. To, co prožijeme, daleko lépe chápeme a daleko lépe dokážeme využít ve svém životě.

Zde uvedená témata jsou pouze orientační, při tvorbě kurzu nebo workshopu vždy vycházím z konkrétních potřeb zakázky a účastníků. Vše lze probrat při nezávazné schůzce – volejte či pište pro více informací

KLÍČ K DIVERZITĚ

Skutečná diverzita není o barvě pleti, věku, pohlaví, náboženství či sexuální orientaci. Skutečná diverzita se dívá na jedinečnost každého z nás a to, jak tato jedinečnost zapadá do celku. Workshop pomáhá vidět, v čem jsme ojedinělí, jak toho lze využít a jak to žít v každodenní praxi.

 

JEDINEČNOST (v) TÝMU

Každý tým je jedinečný a každý v něm též. V čem je jedinečný právě Váš tým – kde jsou jeho silné i slabé stránky a jak je překonat? V čem tkví jeho konkurenční výhoda? Co do něj vnáší každý jeho člen? Jak se mohou lidé navzájem podporovat a doplňovat tak, aby práce byla zdrojem naplnění cíle i jednotlivce? Na tyto a jiné otázky si budeme odpovídat buď pomocí metody Human Design, která mapuje jednotlivé aspekty týmu a jedinečnosti každého v něm, nebo pomocí koučovacích a prožitkových technik při práci s daným týmem. Maximálního zisku se dosáhne kombinací obojího.

JEDINEČNOST MÉHO STYLU VEDENÍ

Vést ostatní skrze svou jedinečnost. Rozumět jejich jedinečnosti. Propojit obojí je koncertem, v němž jste dirigentem. Prostě víte, že buben nezahraje libou melodii a housle nedodají skladbě ráznost.
Vědět, o co se ve svém stylu vedení opřít, čeho se vyvarovat, jaké strategie využít a jak se rozhodovat vám pomůže ušetřit spoustu energie a předcházet syndromu vyhoření.

ROVNOVÁHA V MÉM ŽIVOTĚ

Život je pouze jeden, není rozdělen na práci a osobní život. Jsem-li skutečně v rovnováze, pak cítím životní naplnění ve všech oblastech života a se svým tělem. Této rovnováhy a naplnění lze dosáhnout jen skrze sebe – nikdo nám nedá návod na náš život. Ale může nás podpořit v tom, abychom nalezli tu správnou cestu. A o tom je tento workshop.

OPICE ZA KRKEM

Každý z nás je nosí – neviditelné opice zodpovědnosti za to či ono. Pokud Vám patří, pak je s nimi legrace. Pokud ne, jsou otravné a tíží. Tento seminář je o schopnosti předat odpovědnost těm, kterým patří – podřízeným, kolegům, přátelům, rodinným příslušníkům. Je o schopnosti vést tyto lidi k převzetí odpovědnosti, o schopnosti delegování a říkání ne…. s respektem k sobě i k druhým…pro zlepšení vztahů. A – věřte či ne – řešením může být třeba pivo: nikoliv v podobě nápoje, ale jako účinná komunikační technika pro (ne)přebírání odpovědnosti.

MANAŽER RODIČem – RODIČ MANAŽERem/kou

Výchova dětí – vedení lidí: v podstatě tyto dvě zdánlivě rozdílné oblasti mají stejné jádro a stejná pravidla. Tento workshop je pro všechny, kteří vedou tým a zároveň své děti do života. Je praktickou cestou k řešení náročnějších situací v obou oblastech – většinou totiž v jedné či druhé oblasti dokážeme situaci řešit. A když ne, pak se společně budeme dívat na to, jak se lze posunout.

MÉ POVOLÁNÍ – MÉ MÍSTO

Nalézt své místo – být užitečný tím, že vneseme svůj jedinečný otisk do světa – nám přináší pocit naplnění sebe sama. Poznejte, jaké je vaše nastavení, zda jste stvořeni pro samostatnou práci, v malém týmu či velké organizaci, jaké jsou vaše kvality, které lze uplatnit. Často to není o tom, CO přesně budeme dělat, ale JAK to budeme dělat. Naučte se důvěřovat své jedinečnosti – dovede vás přesně tam, kde máte být.

TRADIČNÍ TÉMATA

  • Asertivita v praxi
  • Komunikace tělem i duší
  • Jedinečná prezentace
  • Konflikt jako možnost růstu
  • Jak hořet a nevyhořet
  • Stres v našem životě
  • Motivační rozhovory
  • Koučování