„Posunout svět můžeme především posouváním sebe sama.“

Profesionální koučink pro lídry,
podnikatele a profesionály

 • Koučink zaměřený na zlepšení výkonu
 • Zvládání konfliktních situací na pracovišti
 • Zavedení změny v týmu
 • Rozvoj mého podnikání a profesní rozvoj
 • Emoční koučink – zaměřený na vztahy, porozumění a zvládání emocí
 • Rovnováha v mém životě – sladění práce a rodiny, zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření

Osobně na místě dle dohody  nebo on-line

Osobní a kariérní koučink

 • Kariérní koučink – jak nalézt povolání, které vám bude dávat radost, smysl i užitek, s využitím prožitkových technik Thomase Dienera
 • Osobní koučink – řešení osobních témat a vztahů v životě
 • Rovnováha v mém životě
 • Seberealizace
 • Řešení náročných situací v životě
 • Transformační koučink – zaměření na životní předěly, duchovní témata a práci s energií

Osobně v Hradci Králové nebo on-line

Autentické zkušenosti si můžete předčíst ZDE

Koučování je přístup směřující k uskutečnění změn na vnitřní i vnější úrovni. Koučovat mohu jakoukoliv pracovní i osobní situaci – většinou se stejné téma projevuje na všech úrovních – vztahové, osobní i pracovní. Umění kouče spočívá v kladení těch správných otázek, nikoliv v poskytování rad. Pomůže vám tím nalézat svá vlastní – a tím i praktické a funkční – řešení a konkrétní kroky k jejich uskutečnění. Tím podporuje Vaši jedinečnost.

Nebudu vás jakkoliv hodnotit, posuzovat, poučovat…budu vaším průvodcem na cestě, kterou si sami zvolíte. Koučování vnímám jako velmi transformační práci vhodnou pro všechny, kteří jsou připraveni být tvůrci svého života.

Koučování jsem začala studovat po desetileté praxi lektorky ve vzdělávání dospělých – nejprve v Holandsku a následně i v České republice. Ve své vlastní práci se opírám i o zkušenosti s přístupy zaměřenými na tělo a rovněž o zkušenosti ze spolupráce s mými tuzemskými i zahraničními kolegy, o svou schopnost vystihnout podstatu a naslouchat nejen slovům, ale i tím, co je za nimi. Mám certifikaci „Profesionálního externího kouče“. Mým mentorem je jeden z nejlepších koučů v ČR Jiří Kunčar.