Tento dopis jsem nedávno dostala od jedné klientky, který dobře popisuje průběh společné práce s designem. Jak by taky ne, když Markéta má dráhu jedinečného vyjádření – projevuje sebe sama velmi originálním způsobem (především když tvoří hudbu). Rozsah přesahuje prostor v sekci referencí. Nechtěla jsem nic zkracovat či přepracovávat či upravovat a proto celý text kopíruji sem:
„Když jsem potkala Blanku Junovou, kterou mi doporučila má dobrá kamarádka a spolupracovnice, byla jsem už sama ve svých očích „pokročilá v sebepoznání“ a nahlížení na svět. Myslela jsem si, že mě vlastně už „nic nemůže překvapit“. Po pár sezeních s Blankou a práci s metodou Human design, jsem došla k závěru, že všechno, co jsem do té doby o sobě věděla, byla taková „pohádka pro děti“, prošpikovaná pár duchovními moudry a esoterickými poučkami. Setkání s „pravdou o mém fungování, cítění a nahlížení na svět“, které mi zprostředkovala mistrně právě Blanka Junová, pro mě bylo jako po operaci oční vady poprvé uvidět svět tak ostrý a krásný, jaký je. Při práci s Blankou, jsem se poprvé začala dostávat tam někam za mysl, blíž ke své pravdivé podstatě, její napojení, prostředí plné důvěry a otevřené otázky cílily tak přesně k mé duši, jak jsem to nezažila ani s vystudovanými psychology a zkušenými terapeuty různých metod (RUŠ, Kineziologie, Reiki). 
S Blankou jsme se sešly 5x, během té doby jsem si celkem dobře zmapovala energetické způsoby svého fungování (a důvody nefungování), základní strategii mého energetického typu a dostaly jsme se až ke krásné, místy až meditační práci na tzv . inkarnačním kříži, což je vlastně intuitivní zpracování Vaší životní cesty (témat, která Vás v HD definují a dají se vykládat a spojovat různými způsoby, i přes svou danou definici). Od začátku naší spolupráce došlo v mém životě k zásadním změnám, které přičítám změně nastavení svého emočního rozpoložení (přesunu pravomocí od kralující mysli k rozhodování mou svrchovanou autoritou, což je v mém případě sakrální centrum), nárůstu sebedůvěry a napojení se na svůj „hlas pravdy“. V konkrétních případech se jedná o změnu pracovního stylu, větší podíl hudby a aktivního vystupování, tvoření a sdílení mé duše s lidmi, setkání s velmi inspirativními lidmi, rekonstrukce vztahů v rodině a s přáteli, nárůst životní síly a pocitu smyslu života (což je pro mě momentálně dost klíčové téma).
Umím si Blanku představit i jako „krotitelku“ nevědomých pracovních týmů, jsem přesvědčena, že by ji seděly i týmové konzultace, jejichž výsledkem by byla vyšší úroveň sebepoznání jednotlivých členů a harmoničtější spolupráce celého týmu, potažmo nárůst energie pospolitosti a zlepšení výsledků celé firmy. Ráda bych Blanku doporučila i do business světa, její povahové rysy a soft-skills jsou přesně to, co dnešní firma, např. ve formě Hapiness managera nebo interního kouče, potřebuje. Má mou plnou důvěru a ráda odpovím komukoli na případné detailní dotazy na její způsob práce.“
Markéta Odvárková, personální konzultantka, www.cleverjobs.cz
Děkuji, Markéto, za to, že vidíš přínos mé práce a hlavně mám radost, že si užíváš jejích výsledků 🙂