Human design mapuje naše vnitřní nastavení – to, jakým způsobem se projevuje naše jedinečnost. Dává návod, jak se nejlépe rozhodovat, využívat energii a využít svůj potenciál ve všech oblastech života.

Díky Human Designu lépe rozumím sama sobě a chápu, kde je moje síla a kde ne. V důsledku toho neplýtvám energií tam, kde nemá efektivní dopad. Také jsem pochopila, jak někteří lidé fungují skutečně zcela odlišně než já. Toto porozumění mi pomáhá předcházet konfliktům, nacházet a oceňovat specifické kvality těch, s kterými spolupracuji. Jsem více schopna jít svou vlastní cestou i ve chvílích, kdy mě okolí tlačí k jinému řešení a nacházet svůj specifický styl vedení jednotlivců i skupin. Celkově cítím větší uvolněnost a spokojenost.

Jak to funguje? Podle datumu, hodiny a místa narození pomocí speciálního programu vygeneruji vaši mapu designu. Nenabízím klasický výklad, kombinuji koučovací přístup a práci v prostoru s mapou vašeho designu, při kterém řešíme praktické otázky z vašeho každodenního života. Cílem je pojmenovat to, jak funguje vaše jedinečné nastavení a jak jej žít v každodenních situacích. V praxi se ukazuje, že znalost svého designu je obrovským a důležitým posunem vpřed, ale uvést vše do každodennosti chce více pozornosti i podpory.  Proto nabízím kratší varianty, které můžete využít i jako návaznost na profesionální výklad vašeho designu.

Autentické zkušenosti z konzultací si můžete předčíst ZDE

Více o Human Designu si můžete přečíst  ZDE.

Human design pracovní profil

objevte svůj pracovní potenciál a způsob, jak ho plně využít

Alpha leadership poradenství

objevte sílu vašeho jedinečného stylu ve vedení lidí i projektů

Penta týmové poradenství

zlepšete efektivitu a objevte nové možnosti fungování vašeho týmu

Human design ve Vašem životě

pro větší spokojenost v pracovním i soukromém životě

Kariérní poradenství – Human design pracovní profil

Pro ty, kteří si přejí nalézt pracovní uplatnění v souladu se svým základním vnitřním nastavením nebo zlepšit způsob své stávající pracovní činnosti.

Dá možnost objevit či pojmenovat:

 • Váš základní způsob vnitřního nastavení a jak s tím zacházet v pracovním životě.
 • Způsob vašeho rozhodování – vašeho vnitřního kompasu
 • Vaše talenty a silné stránky
 • Pracovní nastavení, které je pro Vás vhodné
 • Vnitřní, často nevědomé překážky, které vám brání v uplatnění vašeho potenciálu a způsob, jak s nimi pracovat

Obsahuje:

 • 1 hodinu konzultace
 • Váš HD profesní profil ústně i písemně
 • Nahrávka konzultace k profilu
 • 30 minut návazné konzultace

Hodnota: 2.200,- Kč

Následná konzultace: 800,-Kč

Provázení v aktuální situaci: 400,- Kč za půl hodiny

Alpha leadership poradenství

Pro všechny ve vedoucím postavení, kteří chtějí posílit svůj osobitý styl vedení lidí, maximálně využít svých talentů a šetřit energii tím, že se uvolní ve svém designu

Dá možnost objevit či pojmenovat:

 • Váš základní způsob vnitřního nastavení a jak s tím zacházet ve vedoucí pozici a v komunikaci s vaším týmem
 • Způsob vašeho rozhodování s vnitřní jistotou a sebedůvěrou
 • Vaše dary a talenty jako výchozí bod pro vedení lidí
 • Pracovní nastavení, které je pro Vás vhodné
 • Vnitřní, často nevědomé překážky, které vám brání v uplatnění vašeho potenciálu a způsob, jak s nimi pracovat

Obsahuje:

 • 1,5 hodinu konzultace
 • Váš HD Alpha leadership profil ústně i písemně
 • Nahrávky konzultací k profilu
 • 30 minut návazné konzultace
 • 60 minut následného koučování

Hodnota: 4.600,- Kč

Následná konzultace: 800,-Kč

Provázení v aktuální situaci: 400,- Kč za půl hodiny

Penta týmové poradenství

Pro týmy 3-5 lidí, které chtějí zlepšit způsob fungování, vztahů a komunikace. Tato konzultace vede ke skutečné diversitě – ocenění a respektu jedinečnosti každého člena týmu.

Dá možnost objevit či pojmenovat:

 • Jedinečnost každého člena týmu, talenty i nástrahy
 • Silné i slabé stránky týmu a jak je využít k maximální efektivitě týmu
 • Dynamiku týmu a úlohu každého jeho člena
 • Jaké kvality v týmu jsou a lze je využít a jaké chybí
 • Způsob, jak spolupracovat, komunikovat a jak porozumět rozdílům mezi členy týmu

Obsahuje:

 • 90 minut konzultace pro vedoucího týmu (viz Alpha leadership poradenství)
 • 30 minut konzultace pro každého člena týmu (viz Kariérní poradesntví)
 • 90 minut návazné konzultace pro vedoucího týmu
 • 90 minut návazné konzultace pro celý tým
 • 60 minut koučování pro vedoucího týmu

Hodnota: 9.800,- Kč v počtu 3 členů + 1.800 za každého dalšího člena týmu

Osobní koučink s HD

Pro jednotlivce, kteří chtějí svou jedinečnosti uvést do praxe každodenního života.

Dá možnost objevit či pojmenovat:

 • Váš základní způsob vnitřního nastavení a jak s tím zacházet
 • Způsob vašeho rozhodování – vašeho vnitřního kompasu
 • Vaše talenty a silné stránky
 • Co Vaše jedinečné nastavení vnáší do vztahů s ostatními
 • Vnitřní, často nevědomé překážky, které vám brání v uplatnění vašeho potenciálu a způsob, jak s nimi pracovat

Obsahuje:

 • 1,5 hodinu koučinku se zaměřením na praktické využití informací z Vašeho designu

Hodnota: 1.800,- Kč, zvýhodněná cena pro matky na RD a potřebné

Následná konzultace: 800,-Kč

Provázení v aktuální situaci: 400,- Kč za půl hodiny

Má vlastní cesta s Human Designem

Přiznám se, že když jsem poprvé slyšela o Human Designu, byla moje reakce naprosto odmítavá – vnímala jsem jej jako příliš složitý a bránila jsem se jakémukoliv systému ze strachu z popření naší jedinečnosti. Asi po dvou letech, kdy jsem sama prošla určitým procesem, vstoupil znovu Human design do mého života jednou velmi jednoduchou a praktickou informací, která mě výrazně posunula. Objevila jsem, že Human design je právě o naší jedinečnosti a že nám pomáhá žít naši přirozenou energii, kterou ze strachu z nepřijetí často sami popíráme. Vše v životě mi začínalo dávat smysl. Zjistila jsem, proč jsem opakovaně v některých situacích nebyla úspěšná  a proč se mi vyplatí při zásadních rozhodnutích počkat. Pojmenovala jsem si, že moje velmi individuální energie může velmi posilovat mě samotnou i ostatní, pokud se naučím ji správně používat. Odhalila jsem své největší vnitřní zranění a cestu, jak toto zranění přetvořit ve svůj největší dar. Nyní, po dvou a půl letech studia stále objevuji další a další aspekty a hloubku vlastní osobnosti… krok po kroku se učím žít bez nánosů představ o tom, jaká bych měla být a jak bych měla fungovat. Pomohlo mi to pochopit, proč se s některými lidmi navzájem nedokážeme pochopit a došlo mi, proč jedna informace může být pro jednoho užitečná a pro druhého nikoliv. Naučila jsem se skutečně respektovat odlišnosti druhých, které jsem předtím tolerovala, ale nechápala. Začínám pozorovat, že jsem-li skutečně v souladu sama se sebou, život mi přináší ty správné příležitosti na pracovní i osobní úrovni. Výsledkem je vnitřní uvolněnost a pohoda, schopnost lépe se rozhodovat a reagovat na výzvy, které přináší život.