Potřebujete ve vašem pracovním týmu dojít ke společné dohodě, motivovat k určitému řešení či získat informace od svých podřízených?

Chcete se dozvědět, co si vaši podřízení skutečně myslí, zda věří vašemu řešení a budou vás podporovat ve vaší snaze posouvat věci kupředu?

Věříte, že lidé často nosí řešení v sobě a mohou se navzájem od sebe učit, inspirovat a posunout k řešení?

Chcete získat od vaší cílové skupiny cenné informace?

Chcete uspořádat diskuzi odborníků na určité téma?

Nabízím své zkušenosti:

  • Facilitace diskuzí pracovních týmů a skupin, kdy je potřeba dojít ke shodě rozdílných názorů, najít řešení nebo motivovat pro přijetí změny v organizaci

  • Moderování kulatých stolů

  • Využití společné moudrosti skupiny pro osobní  a pracovní rozvoj

Každý z nás přináší do celku jedinečnou perspektivu svého úhlu pohledu.

Reference:

S lektorkou Blankou jsme strávili den, který nás všechny velmi pozitivně namotivoval k pochopení a toleranci těch druhých. V příjemné atmosféře jsme měli možnost vyjádřit se k věcem, které nás spojují, i rozdělují. Pracovní kolektiv se citelně upevnil, kolegové a kolegyně si akci velmi pochvalovali. Vše bylo šité na míru našemu prostředí, rozhodli jsme se proto pro pravidelná sezení, děkujeme za citlivý přístup a skvělé vedení celé akce.

Mgr. Lenka Špittová, ředitelka ZŠ a MŠ Křešice, okres Litoměřice