Cesty jsou doprovázené poutě určené jednotlivcům, podnikatelům, manažerům, obchodníkům a specialistům. Mohou být jednodenní či vícedenní, mohou se pravidelně opakovat.

.

Buď mají předem domluvený program nebo je možné odrazit se od bodu „Tady a Teď“…. od vaší momentální nálady a energie. Nic není pevně dané, cílem je být plně v souladu se sebou a zakotvit tento pocit v těle.

TĚŠÍME SE NA SPOLEČNĚ PROŽITÝ ČAS!

Pobytový program je určen pro jednotlivce i skupiny více osob.  Místo a náplň času je dle dohody, nejčastěji je to cesta k žití své jedinečnosti a týmové programy.