womanonamountain_755184

Včera jsem měla možnost pracovat se čtyřmi krásnými ženami. Žasla jsem nad tím, jak je každá vědoma sebe sama a svou jedinečnost do velké míry žije. Umožnilo mi to vnímat jejich jedinečnost zevnitř, z prožitku jejich energie. Jako bych byla pozvána do samého středu jejich bytosti a měla možnost vnímat to, co je jinak tak těžké pochopit.

 

4 ženy – 4 jedinečné osobnosti – 4 podoby vnitřní síly

1. Její učení přicházelo s jemnou energií, která byla velmi jednoduše přítomna té mojí.  Díky ní jsem pochopila, jak jasně vnímané a definovatelné vůdčí schopnosti nejsou o síle a jak tyto její potřebují být pozvány k tomu, aby je měla možnost uplatnit. Jak skrze sebe vnáší lekci trpělivosti do svého života a poté možná i do života ostatních. Jak si potřebuje dovolit říkat ne ve chvíli, kdy její tělo vysílá signály potřeby odpočinku. Napojenost na druhé, vnímavost a schopnost v jemnosti vést druhé ke společnému i jejich vlastnímu cíli je její silou namísto výkonu.

2. Drobná postava, nelehký osud, který je velkým učitelem. Žena, která nese vědomí všeho, co se kdy stalo a jejíž design vše pečlivě zaznamenává. Přesto je cílem přijmout vše, včetně chyb a bolesti, jako velký dar. Teprve tehdy bude pro ni možné do každé nové zkušenosti vstupovat s vědomím historie v sobě  a přesto zcela bez předpojatostí. A teprve tehdy může tvořit.

3. Opět drobná postava, velká síla, koncentrovaná do intuitivního vědomí břicha. Učení, že když se zbavíme pocitu, že musíme dokázat, jak jsme dobré či se snažit vést ostatní k hodnotám podporujícím zdravou společnost, pak teprve skutečně získáme sílu. Když tento svůj stín pak dokáže překročit, objeví se ti, kteří ji budou následovat. Přitáhne je jednoduše to, že si dovolí být bez kompromisů skutečně sama sebou – skrze sebe nese to, co osloví i druhé.

4. Žena ve zralém věku ve vědomé síle nehybné hory, v nastavení koncentrovat svou energii na to nejpodstatnější – na rozvoj a budování životaschopných struktur, krok po kroku. Učení o tom, jak je tato schopnost a koncentrace silná právě v jejím případě a jak rozdílná je například od té mojí. Vnímání, že v okamžiku, kdy se její energie rozdělí do více směrů, pak nemůže způsobovat to, k čemu je určena. Učení o tom, jak viditelné mohou být předěly v životě a jak život sám vysílá jasné signály.

Děkuji za možnost být součástí a mít možnost vnímat tu sílu každého jedinečného nastavení.  Děkuji i páté ženě, bez níž by se to takto v jednom dni neodehrálo, Janě Paštikové, za její perfektní organizaci, krásný prostor centra Innate (odkaz) a podporující servis. DĚKUJI ZA VČEREJŠÍ DEN!