Po dlouhém období pauzy – období daleko delším a hlubším než jsem si dovedla představit – nastává období aktivity. Zkusím krátce popsat toto období z hlediska svého designu.

Ten je nastaven na jedné straně velmi rychle, na druhé potřebuje čas pro rozhodování. Obsahuje energii, která kolísá a „někdy je vypnutá, někdy zapnutá“. Ve „vypnutém období“ je výkonnost nahrazena citlivostí a rutinními nebo tvořivými aktivitami. V „zapnutém“ udělám vše, co jsem ve „vypnutém“ neudělala. Pozoruji tuto energii a svou hloubkou a intenzitou mě neustále překvapuje.

Znovu navazuji spolupráce, ohlížím se i po částečném úvazku, neboť mám touhu se zapojit do stálého kolektivu. Zjišťuji, jak nezapadám do škatulek stávajícího světa práce a nepatřím k mladým a dravým. Pozoruji to a reaguji na stávající poptávky, uzpůsobuji směr, některé i vytvářím. Naslouchám potřebám a hledám cestu. Jsem na ní daleko trpělivější a pokornější. Také konzultuji a koučuji. Na rozdíl od období před restartem si dovoluji luxus odmítnout klienty… když mám pocit, že mají přílišná očekávání nebo cítím, že by se mi s nimi nepracovalo dobře. Ti, se kterými si řekneme „ano“ mi společnou prací přináší hluboký pocit spokojenosti a smyslu. Díky za ně! Díky za každého z vás, který nechá své oči spočinout na těchto stránkách!

Psát by se dalo dál a dál…. Ale to víte, nemám teď čas :-)

24769507352_a783442eef_b